Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 


 

Zoneterapi

Zoneterapi er for alle, store som små, syge & raske.
Anvendes bl.a. til nedsættelse af spændinger og stimulering af blodomløbet - kroppen får ny energi.

Den fysiske del af behandlingen består af påvirkning af fodens reflekszoner ved tryk og massage. Endvidere
kan suppleres med massage af relevante kropsområder, som eks. ryg, skuldre, nakke, arme, hænder og ben.

Mange oplever en tilstand af veltilpashed og afslappethed, under og efter behandlingen.

Udfra individuelle ønsker og behov kan konsultationen tillige indeholde rådgivning vedrørende eks. livsstils-ændringer som kost, kosttilskud, naturmidler, motion, hvile / søvn, bolig og arbejdsmæssige forhold samt vejledning om psykosociale forhold, stresshåndtering og personlig udvikling.

Behandlingen afsluttes med 5-10 minutters hvile, hvor der lyttes til rolig musik.

Hvad er zoneterapi og hvordan virker zoneterapien?

Hypotesen bag zoneterapien er at kroppen formodes at have refleks-zoner på hænder, fødder, som afspejler og korresponderer med bestemte områder og organer i kroppen. Ved at behandle disse reflekszoner med massage og tryk tilstræbes at opnå en afhjælpende og balancerende virkning. Der foregår aktuelt en del forskning indenfor området og senere forskningsresultat viser at hormonet oxytoxin øges ved massage og således nedsætter kroppens stresstilstand. Yderligere oplysning kan hentes på bl.a. www.pubmed.com - www.sciencedirect.com - www.cochrane.dk - www.wikipedia.com

Klienter der benytter sig af Zoneterapi konsulterer ofte behandleren p.g.a. eks.

 • smerter i muskler og led
 • stress, søvnløshed og nervøsitet
 • nedsat immunforsvar
 • fordøjelsesproblemer
 • astma og bronchitis
 • hovedpine og migræne
 • sportsskader
 • graviditetsgener
 • spædbørns-kolik
 • øreproblemer m.v.

Zoneterapi benyttes ligeledes af mange der ikke har helbredsproblemer men som ønsker at vedligeholde en god sundhedstilstand. Zoneterapien er, på linje med massage, i dag en integreret og naturlig del af personaleplejen i mange virksomheder - som behandlende & forebyggende indsats.

Yderligere oplysning om danskernes brug af zoneterapi kan bl.a. læses i rapporten ”Zoneterapeuters klienter – Danmark”

Endvidere henvises til artiklen, fra det Norske tidsskrift for palliativ medicin, Omsorg nr.3 , pp21-25. 2006. ”Zoneterapi – en terapiform i fremmarch”

En spændende rapport, om danskernes brug af bl.a. alternativ behandling, kan hentes på Statens institut for Folkesundheds hjemmeside www.si-folkesundhed.dk

Og - er man interesseret i hvordan billedet tegner sig på udbudsiden - med bl.a. oplysning om de alternative behandleres kompetencer - henvises til rapporten ”Analysen om udbuddet af komplementær og alternativ behandling i Danmark” Klik her

Reaktioner på behandlingen

Der er ikke to mennesker der er ens, hvorfor zoneterapien også virker forskelligt på mennesker. Det kan derfor ikke forudsiges helt hvordan den enkelte person reagerer på behandlingen. Langt de fleste oplever velvære.

Hypotesen bag zoneterapien er bl.a. at der ved behandlingen sker en øget blodgennemstrømning og at kroppen får bedre mulighed for at kunne udskille ophobede affaldsstoffer. Reaktioner anses for sammenhængende, i en proces der igangsættes for at opnå en bedre balance og almentilstand.

Nogle typiske reaktioner kan eks. være:

 • Afslappethed, træthed og dyb søvn
 • Øget vandladning
 • Grumset mørk urin
 • Øget tarmfunktion
 • Ændring af afføringsmønster
 • Udskillelse af sekret gennem næse og svælg
 • Gamle skavanker, som ikke tidligere er kureret, kan blusse op
 • Humørsvingninger

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at spørge i klinikken/ ringe på tlf. 26 18 95 90

Bivirkninger: Sundhedsstyrelsen har til dato IKKE modtaget rapporteringer om bivirkninger vedr. zoneterapi.

Hvorfor virker zoneterapien?

Zoneterapien formodes at virke, bl.a. fordi:

 1. Blodcirkulationen/kredsløbet stimuleres. 
 2. Kroppens dannelse af smertestillende og beroligende signalstoffer øges. Herunder bl.a. Oxytoxin.
 3. Nervesystemet afspændes, puls og blodtryk falder, og stressreaktioner dæmpes, herunder bl.a. v.h.a. Oxytoxin.
 4. Kroppens evne til at skabe balance, hele sig selv og udskille affaldsstoffer fremmes.

Der er endnu sparsom dokumentation herfor, men der pågår en del forskning, i såvel ind- som udland, som tyder på at flere af hypoteserne holder stik. Skulle du have lyst til at vide mere om forskning indenfor området, er du velkommen til at hente yderligere information via Videns- og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB, på www.vifab.dk , Københavns Universitet www.kufab.dk , Syddansk Universitet www.ccescam.dk , samt Norges Nationale Forskningscenter for Komplementær og Alternativ Medicin, NAFKAM, på www.nafkam.no.
Ligeledes findes andre udenlandske databaser som eksempelvis ...........
www.pubmed.com - www.sciencedirect.com - www.cochrane.dk - www.wikipedia.com m.fl.


Se endvidere hovedmenuens afsnit "artikler og publikationer"

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90