Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Samarbejdspartnere

Leila Eriksen er uddannet FDZ zoneterapeut i 1987. Åbnede i 1989 klinikken, www.VallensbækZoneterapi.dk. En veletableret og velbesøgt klinik der, siden etableringen, har dannet ramme om spændende sundhedsfremmende aktiviteter.

Indehaveren har 25 års erfaring fra ansættelse i det etablerede sundhedsvæsen (heraf 21 år på børneafdeling) og er RAB Registreret Zoneterapeut, via medlemskab af henholdsvis Zoneconnetion Terapeut Forening & TKZ foreningen (foreningen for traditionel kinesisk zoneterapi). Organisationer der er godkendt af Sundhedsstyrelsen som Registrereingsansvarlige brancheorganisationer. Yderligere info www.sst.dk.

Udover at praktisere som behandler, har Leila fungeret som CAM konsulent i en lang årrække. Samarbejde med og mellem behandlere, organisationer og forskere, i ind- og udland, er hendes væsentlige interesseområder hvor fokus, fra dag ét, har været/ér kvalitesudvikling af CAM området, set gennem patient & forbrugerbriller.

"Der er ingen der ved bedre hvad er der er godt for den enkelte, end den der på egen krop har mærket livets udfordringer" LE

Behandling & forskning
Efaringen har vist, at det ikke er afgørende hvorvidt en behandler kommer fra én behandlerorganisation eller en anden. Det afgørende ér at behandleren og behandlerens organisation er faglig kompetent og arbejder udfra høj etik & moral.

Det samme gør sig gældende indenfor forskningsverden. En forsker er ikke nødvendigvis kompetent på CAM området fordi vedkommende er tilknyttet et bestemt universitet eller en bestemt institution. Det er forskerens innovative faglige, personlige og menneskelige kvalifikationer, der er alt afgørende.

"Samarbejder dygtige behandlere med dygtige forskere - der er parate til at gå nye veje - kan gøres en forskel. Til tider en væsentlig forskel!" LE

Erfaring er høstet gennem 20 års målrettet initiering, etablering og effektuering af flerfagligt og tværorganisatorisk samarbejde på tværs af organisationer og nationer. Et inspirerende virke, til gavn for brugerene.

"Selvom man kommer fra forskellige kulturer, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan snakke samme sprog" LE

Netværket omhandler bl.a. kontakt til organisationer og institutioner, som: Reflexology in Europe Network, RiEN, International Council of Reflexology, ICR, Nordic Reflexology Network, NRN, European Forum for Complementary and Alternative Medicine, EFCAM, Center for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine, Ccescam, Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling, KUFAB, Nationalt forskningscneter indenfor komplementær og alternativ behandling, NAFKAM.
Århus Sygehus Lungemedicinsk Forskningsafdeling, Vejle Amt, Vallensbæk Kommune, FCB Foreningen Cancerramte Børn, Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling m.fl.

Yderligere oplysning (+45) 26 18 95 90

Tillidshverv

1991-2005 Medstifter af FDZ Forenede Danske Zoneterapeuters Forskningsråd. Koordinator/konsulent for dette, gennem 14 år, frem til 2005 hvor funktionen, grundet besparelser og strukturomlægning, blev nedlagt. Koordinerig af foreningens opgaver skulle fremover varetages af forretningsfører.

Siden 2005, arbejdet som selvstændig national- og international organisatorisk uafhængig konsulent indenfor CAM området
(CAM er den internationale anvendte forkortelse af Complementary and Alternative Medicine).
 

1991- Repræsentant i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling
1996-2004 Medstifter af og næstformand for Forsknings- og Projektudvalget, FPU, i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling år 1996 til 1998. Formand for FPU i tidsrummet år 1998 til 2004.
FPU blev nedlagt i 2004, idet Videns- og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB, nu varetog de opgaver FPU tidligere havde stået for.
1997- Medstifter og koordinator/konsulent for RiEN, Reflexology in European Network, Research Group.
1998 Sammen med organisationsrepræsentanter, medstifter af paraplyorganisationen SundhedsRådet.
1999-2005 Medstifter af og formand for SundhedsRådets Forskningsudvalg frem til år 2002.
Herefter menigt udvalgsmedlem, år 2002 til 2005, for samtidig at varetage andre forskningsorienterede opgaver.
1999- Aktiv organisationsrepræsentant i forbindelse med etableringen af det statslige Videns- og
Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB - officiel åbning den 28. august 2000.
Aktiv deltagende repræsentant i forbindelse med PLS Rambølls evaluering af www.ViFAB.dk
1999-2006 Bestyrelsesmedlem i Videns- og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB (2 perioder).
2001-2002 Udpeget forskningsudvalgsmedlem i Videns- og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB.
2005-2010 Tilknyttet KUFAB, Københavns Universitet For Alternativ Behandling, som behandlerspecialist/konsulent i forbindelse med gennemførelse af en række forskningsprojekter www.kufab.dk
2005-2010 Tilknyttet CCESCAM Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and
Alternative Medicine klik her
2007- Koordinator for netværksinitiativer blandt nationale og internationale zoneterapeutorganisationer bl.a. i samarbejde med NRN Nordic Reflexology Network, RiEN Reflexology in Europe Network og The National Research Centre in Complementary and Alternative Medicine, NAFKAM www.nafkam.no Migræneprojekt i samarbejde med nationale og internationale akupunkturorganisationer v/Birte Nielsen.dk
200X- Tilknyttet FCB, Foreningen Cancerramte Børn www.cancerbarn.dk
2008- Koordinator for et dansk tværorganisatorisk/flerfagligt CAM-projekt ”Forbrugeren i Centrum”
www.healthnetwork.dk

Publikationer
Artikler, projekter og rapporter er publiceret i bl.a. Ugeskrift for Læger, Sygeplejersken, Sygehjælperen, fagbladet Zoneterapeuten, Zoneconnections fagblad, Mit Helbred, Astma Allergiforbundets medlemsblad, Sundhedsstyrelsen Råd vedr. alternativ behandling, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), Forende Danske Zoneterapeuter (FDZ) samt Reflexology in Europe Network (RiEN) m.fl.

Se endvidere portalens menúpkt "Atikler og publikationer"

Foredrag/faglige indlæg effektueret i såvel indland som udland, nedenfor udsnit heraf:

Foredrag - internationale faglige indlæg
Inviteret som foredragsholder vedr. ”brobygning”, forskning/dokumentation ved: 

1993 International Network for Research on Alternative Therapies, INRAT, seminar Holte, DK.
1994 Europæisk Zoneterapikonference, Newcastle, England.
1994 National Zoneterapikonference, Beijing, Kina.
1995 Verdenskonference for Zoneterapeuter, Vancouver, Canada.
1996 Europæisk Zoneterapikonference, Apeldorn, Holland
1996 National Zoneterapikonference, Sydney Australien.
1996 National Zoneterapikonference, Auckland, NewZealand.
1997 Verdenskonference for Zoneterapeuter, London, UK.
1998 Europæisk Zoneterapikonference, Tampere, Finland.
1999 Forskningsseminar for engelske zoneterapeuter, London UK.
1999 Verdenskonference for zoneterapeuter, Honolulu, Hawaii.
2000 Europæisk Zoneterapikonference, Odense, DK.
2001 Nordisk Zoneterapimøde, Bergen, Norge.
2002 National Zoneterapikonference, Ricione, Italien.
2003 Europæisk Zoneterapikonference, Riccione, Italien.
2003 Verdenskonference for zoneterapeuter, Jamaica.
2003 Nationalt zoneterapimøde, Stuttgart, Tyskland.
2004 KAM (Komplementær og Alternativ Medicin) kongres, Stockholm, Sverige.
2004 Nordisk konference for zoneterapeuter, Uppsala, Sverige.
2004 Nationalt Zoneterapikonference, Coventry, England.
2005 Verdenskonference for zoneterapeuter, Amsterdam.
2006 European Forum for Complementary and Alternative Medicine, Brussels, Belgium
2006 Europæisk kongres for zoneterapeuter, Dublin, Irland
2007 Nordisk møde for zoneterapeuter, Oslo, Norge
2007 Europæisk møde for zoneterapeuter, Athen, Grækenland.
2007 Verdenkonference for zoneterapeuter, Cairns, Australien.
2007 Forskningskonference for franske zoneterapeuter, Paris, Frankrig
2008 Nordisk møde for zoneterapeuter, Danmark (arrangør)
2008 Europæisk møde for zoneterapeuter, Paris, Frankrig
2008 National konference for zoneterapeuter, Dublin, Irland
2008 Første Internationale zoneterapikongres vedr. cancer, TelAviv, Israel
2008 Deltaget i ”The International Society for Complementary Medicine Research Congress in Sydney” - ISCMR/ICCMR - sammen med forskerteamet fra CCESCAM.dk (Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling).
2009 Nordisk møde for zoneterapeuter, Uppsala, Sverige
2009 Europæisk møde for zoneterapeuter. Leuven, Belgien
2009 Verdenskongres for zoneterapeuter, Los Angeles, USA
2010 National kongres for zoneterapeuter. Athens, Grækenland
2010 Deltaget i " The International Society for Complemnetary Medicine Research Congress in Tromsø" ISCMR/ICCMR med to godkendte abstrakts. En poster og en oral præsentation
2010 Nordisk møde for zoneterapeuter, Tromsø, Norge
2010 Europæisk møde for zoneterapeuter, Barcelona, Spanien
2010 National Konference for zoneterapeuter, Ghent, Belgien
2010 National konference for zoneteraputer, Winnipeg, Canada
2011 Nordisk møde for zoneterapeuter, Odense, Danmark
2011 Europæisk møde for zoneterapeuter, Amersfort, Holland
2011 ICCMR International Congress on Complementary Medicine Reserch, Chengdu, Kina
2011 ICR, verdenskongres for zoneterapeuter, Castro Verde, Portugal (inviteret til september 2011)


Foredrag - nationale faglige indlæg
Inviteret som underviser, foredrags- og oplægsholder rundt om i Danmark for at fortælle om zoneterapi og forskning/dokumentation indenfor CAM. Målgruppen har bl.a. været aftenskole, private organisationer, patientforeninger såvel som i offentlig regi, herunder bl.a. Statens Sundhedsvidenskabelig Forskningsråd, Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, Sundhedsministeriet, Forbrugerrådet og Videns- og Forskningscenteret for Alternativ Behandling, ViFAB, m.v. Nedenstående er et udpluk af aktiviteterne.

1994-2001 Undervist zoneterapeutelever på Zoneterapeutskolen, Gl. Kongevej i København.
1997 Foredrag for sundhedsplejerskerne i Vallensbæk Kommune ”zoneterapi til børn
1998 Ansat som timelønnet lære ved Lilleskolen v/N.A.B.O., Portugalsgade 12.st, 2300 Kbh. S.
1999 Oplægsholder ved Sundhedsministeriets arrangement den 29. august.
1999 Seminar arrangeret af arbejdsgruppen vedr. forskning i alternativ behandling v/Statens
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Overskriften ”Forskningsseminar og – metoder i
1999 Undervist i praktiske og faglige erfaringer med gennemførelse af et forskningsprojekt på
kursus for alternative behandlere i Sundhedshuset, Teglgårdsstræde. København.
Kursus organiseret i et samarbejde mellem ViFAB og Sundhedshuset den 12. juni.
2002 ERFA-dag om forskning. Arrangør: SundhedsRådet den 7. december.
2003 Undervist på ViFAB´s workshops om forskningsarbejde den 8 og 12. december.
2003 Workshops om zoneterapi og whiplash – Tryg Forsikring.
2003 Oplægsholder på Christiansborg, temadag arrangement af det Danske Cochrainecenter og
Forbrugerstyrelsen vedr. brugerinformation.
2004 Undervist på temadage vedr. forskning f/ViFAB.
2004 Foredragsholder på Landskongres for Stomisygeplejersker og i Colostomi- foreningen.
2005 Foredrag på lægekongres for lungespecialister, Korsør.
2006 Foredrag for Kristelig Lægeforening, Tåstrup.
2007 JCVU, Århus.
2007 Merkur Bank, Fremtidskonference, København
2007 Foredrag for Foreningen Cancerramte Børn (familieweekend).
2008 JCVU, Århus
2008 Foredrag for Foreningen Cancerramte Børn (familieweekend)
2009 International aktivitet præsenteret i forskellige nationale fora
2010 International aktivitet præsenteret i forskellige nationale fora, herunder foredrag for Foreningen Cancerramte Børn
2011 Foredrag for Danske Medicinstuderendes Interessegruppe for Komplemntær og Alternativ Medicin, Panum
2011 Foredrag for Foreningen Cancerramte Børn (famileweekend, september 2011)

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90