Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

CCESCAM

Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling
Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling er et murstensløst kompetencecenter bestående af forskere fra Århus Universitet og Syddansk Universitet i samarbejde med selvstændige alternative behandlere, samt onkologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Århus og Odense. Tidligere har også repræsentanter for Sundhedsrådet og Handelshøjskolen i Århus bidraget til centerets aktiviteter. Centeret er forankret med ledelse og sekretariat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

 

CCESCAM-gruppen på 3rd International Congress on Complementary Medicine Research, Sydney, 29. - 31. marts, 2008
CCESCAM var velrepræsenteret på ovennævnte konference, som er en af de største og mest velestimerede konferencer på dette forskningsfelt. Den 30. marts var Helle Johannessen sammen med Bobby Zachariae ordstyrer på en session med titlen "Cross-disciplinary approaches to CAM evaluation". I denne session, som varede 2 timer, optog CCESCAM den første time med tre oplæg fokuserede på feltet tro-KAB-kræft fra forskellige faglige vinkler, og et oplæg til metodediskussion blandt deltagerne. Desuden holdt Lene Vase et oplæg i en session om placebo og Majken Belusa præsenterede sit projekt om healing med en poster.

Abstracts fra CCESCAMs fire oplæg

Abstract fra Lene Vases oplæg: Do placebo effects exist? If they do, how can we use them?

Abstract fra Majken Belusas poster


UDBUDSANALYSE

Analysen af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling er afsluttet med en rapport, som kan downloades via www.ccescam.dk - se rapporten her Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling


Bilag til Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling

Forfattere: Sanne Jeppesen, Charlotte Horsted, Kjeld Møller Pedersen, Annemarie Goldschmidt, Leila Eriksen, Jan Sørensen
 
"På baggrund af analysen vurderes der i Danmark at være godt 2.700 aktive, organiserede KABèr. En meget stor del af de aktive, organiserede KAB`er har gennemført en længerevarende uddannslesforløb inden for KAB. Omkring 1/3 har en traditionel sundhedsfaglig uddannelse bag sig, inden de har påbegyndt KAB uddannelsen. Ydere af komplementære og alternative behandlinger fortsætter med at videruddanne sig. Hvilket bl.a. også registeringsordningen for alternative behandlere - lov nr. 351 af 19. maj 2004 - er med til at inspirere til. I gennemsnit anvender respondenterne omtrent 2 arbejdsår på KAB uddannelsen. Respondentene har samlet haft over en halv mio. klientaftaler i 2005. I gennemsnit anvendes 6 konsultationer pr. behandlingsforløb"

Leila Eriksen
Kilde: Ovennævnte rapport.

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90