Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

CareCam Consult


"Den bedste måde at få en idé på, er ved at få masser af gode ideer"

 

CareCam er et uafhængigt konsulentvirke, der via et velfunderet tværorganisatorisk og flerfagligt netværk arbejder innovativt og målrettet indenfor det alternative og komplementære behandlingsområde, CAM.

Visionen er, at kvalitetsudvikle CAM området, ud fra brugerens ønsker og behov, så sundhedsfremmende indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation. 

Målet
er, via fagkompetencer, tværorganisatorisk og flerfagligt samarbejde, at skabe objektiv dokumentation og forståelse for hvad CAM kan tilbyde brugeren.
Hvor området har sine styrker og begrænsninger.

”Skal der peges på områder der er væsentlige at fokusere på, når man ønsker at være et skridt foran, er det åbenhed, parathed, faglighed og aktivt brug af netværk. Med mere end 20 års erfaring indenfor det konventionelle og komplementære sundhedssystem, har vi etableret en bred vifte af kontakter til kompetente fagdiscipliner. Et netværk der styrker muligheder for at sætte brugeren i centrum. Det er menneskene bag – der gør forskellen
Leila Eriksen

 


 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90