Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

SRAB

SRAB - Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling - har eksisteret siden 1985.
Rådet blev oprettet efter anmodning fra Indenrigsministeriet på baggrund af en stigende interesse hos befolkningen for alternativ behandling og i forbindelse med Folketingets behandling af et forslag om initiativer vedr. alternative lægemidler og helbredelsesmetoder.

I 1987 blev der udarbejdet en statusrapport om det arbejde, der var foregået i Rådet indtil da. Efterfølgende har yderligere to rapporter set dagens lys (se nedenfor)*

Er du intersseret i at vide mere om Rådets arbejde kan her hentes ......
Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Nedenfor er listet en række publikationer, som Rådet har udgivet:

Kilde: www.sst.dk

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90