Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Registreringsordning

”Lov om registreringsordning for alternative behandlere” Lov nr. 351 af 19. maj 2004 under tilsyn af Sundhedsstyrelsen, blev vedtaget i Folketinget for bl.a. at sikre, at de mange danskere, der søger alternativ behandling, har mulighed for at finde og vælge en behandler, der opfylder lovens krav til uddannelse og etik m.m., herunder forpligtelse til løbende efteruddannelse.

Information om Registreringsordning for Alternative Behandlere kan hentes på Sundhedsstyrelsens portal Klik her

Konsulteres en registreret behandler, der er tilknyttet en af de registrerings ansvarlige foreninger som står anført på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Klik her , har du sikkerhed for at møde behandlere der opfylder lovens krav. Vær dog opmærksom på at størsteparten af foreninger har såvel registrerede som ikke registerde behandlere anført på deres hjemmesider.

Portalen www.healthnetwork.dk er et godt bud - for neutral objektiv information om ordningen.
Endvidere henvises der her til registerde behandlere i hele landet.


JOUNAL OG SAMTYKKEERKLÆRING
For oplysning om standardjournal og tilhørende vejledning samt samtykkeerklæring - herunder datatilsyn - kan information hentes her Klik her

Du er også velkommen til at ringe på telefon (+45) 26 18 95 90 for yderligere oplysning.


KLAGEMULIGHEDER
Brugere af en registreret alternativ behandler vil kunne klage over den behandling, de har fået, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis, til et klageorgan oprettet af den forening, som behandleren er registreret hos. Det vil fremgå af den pågældende forenings hjemmeside, hvortil og hvordan en klage skal indgives. Læs mere herom på sundhedsstyrelsens portal
Klik her
 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90