Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

ViFAB

ViFAB er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med bopæl i Århus.

Centeret ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der beskikkes af sundheds- og forebyggelsesministeren efter indstilling fra en række organisationer og myndigheder. Centerchefen varetager den daglige ledelse af centeret med ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Centerets driftsudgifter afholdes af en bevilling, der er fastsat på Finansloven. Samtidig administrerer ViFAB en bevilling til tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Læs mere på www.vifab.dk 

Download ViFAB´s pjece via dette her

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90