Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Internationale zoneterapeut-organisationer


Der er 2 internationale zoneterapeutorganisationer, RiEN og ICR.
Herudover er der et nordisk netværk for zoneterapeuter, NRN.


RiEN - Reflexology in Europe Network
RiEN organiserer zoneterapiorganiationer fra de europæiske lande og afholder et årligt europæisk møde. RiEN udgiver et par gange om året et elektronisk nyhedsbrev til sine medlemsorganisationer. Yderligere oplysning: www. reflexeurope.org


ICR - International Council of reflexologists
ICR er en International forening der organiserer skoler, zoneterapeutforeninger og zoneterapeuter med individuelt medlemskab. ICR afholder konference hvert andet år. Yderligere oplysning:
www.icr-reflexology.org


NRN - Nordic Reflexology Network
Via RiEN har zoneterapeuter, fra de Nordiske lande, organiseret sig i NRN. I dette forum drøftes udviklingen af zoneterapi faget i de Nordiske lande og der arbejdes blandt andet med udarbejdelse af minimumskrav til zoneterapiuddannelserne samt udveksling af information på forskningsområdet. Yderligere oplysning: www.nordicreflexology.org

Udenlandske Individuelle Zoneterapeut-organisationer

På samme vis som Danmark har flere foreninger der organiserer zoneterapeuter, er dette også tilfældet for en række andre lande. Den engelske zoneterapeutforening, AOR, har links til en række organisationer rundt om i verden. Klik ind på http://www.aor.org.uk/overseas-membership-organisations.html og se mulighederne.

Er der noget du søger og ikke kan finde, hører vi gerne fra dig.
Jo mere ajourført listen er - desto mere anvendelig er den.
Ring på (+45) 26 18 95 90.

Øvrige organisationer
RiEN er medlem af EFCAM, som er en europæisk tværfaglig paraplyorganisation for paraplyorganisationer
www.efcam.eu - EFCAM European Forum for Complementary and Alternative Medicine

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90