Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Links/referencer/forskning


Find Rundt i de alternative behandlingstilbud Klik her


www.vifab.dk - Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling
www.sst.dk - Sundhedsstyrelsen
www.datatilsynet.dk - Datatilsynet
www.sygeforsiringen.dk - Sygeforsikringen ”danmark”
www.si-folkesundhed.dk - Statens Institut for Folkesundhed
www.ft.dk - Folketinget
www.kufab.dk - Københavns Universitet for Alternativ Behandling
www.ccescam.dk - CCESCAM, Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in CAM
www.nafkam.no - NAFKAM, Norges Nationale Forskningscenter indenfor CAM
www.nifab.no - NiFAB, Norges Nationale informationscenter for Alternativ Behandling
www.camcomm.dk - Communication in CAM research
www.kombis.dk - Kompetenceforum for Brobygning I Sundhedsarbejde
www.cochrane.dk - Cochrane
www.thecochanelibrary.com - Cocharne
www.wikipedia.com - Wikipedia
www.sciencedirect.com - ScienceDirect
www.pubmed.com - PubMed
www.danskepatienter.dk - Danske patienter
www.netpatient.dk - Netpatient
www.netdoktor.dk – Netdoktor
www.nccam.nih.gov - National Center for CAM (US)
www.radiodoktoren.dk – Carsten Vagn Hansen
www.vitalraadet.dk - VitalRådet
www.tidslerne.dk - Tidslerne
www.buen.dk - Buen
www.cancerbarn.dk - Kræftens bekæmpelse
www.astma-allergi.dk – Astma Allergiforbundet
www.helzeastma.dk - Projekt vedr. astma og homøopati på Århus Sygehus
www.aor.org.uk – AOR, The Association of Reflexologists (UK)
www.reflexeurope.org – RiEN, Reflexology in Europe network
www.icr-reflexology.org – ICR, International Council of Reflexologists
www.nordicreflexology.org – NRN, Nordic Reflexology network
www.touchpoint.dk - Touchpoint
www.healthnetwork.dk - Health Network

www.healthnetwork.dk
"Dit Sundhedsnetværk"
Webportal med registrerede behandlere.

Oversigt over & links til
Internationale zoneterapiorganisationer & Institutioner/organisationer vedr. CAM
kan findes ved at søge på portalen her.

Køb ind på nettet og støt et godt formål
www.engodsag.dk formidler, via indkøb på internettet, penge til velgørende formål.
Man kan selv vælge, hvilket indsatsområde eller specifikt hvilken organisation, man vil støtte.

FCB, Foreningen Cancerramte Børn www.cancerbarn.dk, er en af modtagerne.

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90