Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Zoneterapi og Udskillelse af Affaldsstoffer i Urin

Urinprojekt gennemført på Vejle Sygehus

Leila Eriksen og Per Horn

  

En hvilende forsøgsperson og en deltager der modtager zoneterapeutisk behandling på Vejle Sygehus

Information om zoneterapiprojekt på Vejle Sygehus

Oktober 2006 publicerede Vejle Amt en rapport (projekt nr. FP06-06) med ovennævnte titel.
Rapporten var udarbejdet af Cand. Scient. Peer Horn, Klinisk Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus, CAM konsulent Registreret zoneterapeut, Leila Eriksen samt Laboratoriechef Ivan Brandslund, Klinisk Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Projektets formål
Projektets formål var at undersøge om én behandling med zoneterapi, som isoleret trykketeknik, havde en målbar effekt på raske forsøgspersoners urinudskillelse og på mængden af affaldsstoffer i urinen.

Undersøgelsens design og analyser
Projektet var et ikke-placebo kontrolleret pilotstudie på raske ikke medicinerede forsøgspersoner, over 18 år, der ikke havde modtaget alternativ behandling indenfor den seneste måned før deltagelse.

En gruppe blev behandlet med zoneterapi og sammenlignet med en ikke behandlet gruppe, der hvilede i en periode svarende til zoneterapibehandlingen. Den hvilende gruppe modtog ingen "placebo behandling". Undersøgelsen kan derfor ikke påvise om en eventuel effekt skyldes placebo-effekten. Undersøgelsens detaljer er beskrevet i Projektbeskrivelsen.

Antal forsøgspersoner
Den behandlede gruppe bestod af 20 forsøgspersoner, der fik en standardiseret zoneterapeutisk behandling på Vejle Sygehus af behandlere udpeget af fire danske zoneterapiorganisationer. Den behandlede gruppe blev sammenlignet med en gruppe på 19 forsøgspersoner, der ikke fik zoneterapi.
Erfaringer til andre undersøgelser
Erfaringen fra undersøgelsen viste, at der kan etableres et positivt samarbejdes miljø mellem zoneterapiorganisationer, sundhedsvæsnet og Amtet.

Konklusion på pilotprojekt
Sammenligning A, B, C, D og E er kompromitteret af en lav statistisk power pga. et lavt antal forsøgspersoner. Det kan derfor konstateres, at hvis der er en effekt af én zoneterapeutisk behandling af 45 minutter på raske forsøgspersoner er den målbare effekt mindre end ca. 25 % af den ubehandlede gruppes middelværdi. De 5 sammenligninger, der viste et signifikant resultat, støttede ikke hypotesen om, at zoneterapi øger udskillelsen af affaldsstoffer, idet den ubehandlede gruppe i alle 5 tilfælde viste den største udskillelse. Den non-parametriske sammenligning F er mindre følsom for antallet af forsøgspersoner, idet metoden simpelthen sammenligner, hvor mange der stiger og hvor mange der falder i grupperne. Sammenligninger kunne ikke påvise, at der skete en større stigning i den behandlede gruppes værdier efter behandling sammenlignet med den ubehandlede gruppe.

Resultatet:
Er du intersseret i yderligere oplysning vedr. projektet, er du velkommen til at kontakte
Leila Eriksen, koordinator for zoneterapidelen, på telefon (+45) 26 18 95 90.

Interessant reference:
Sudmeier, I., Bodner, G., Egger, I., Mur, E., Ulmer, H. and Herold, M. 1999. "Anderung der nierendurchblutung durch organassoziierte reflexzontherapie am fuss gemussen mit farbkodierter doppler-sonograhpie," Forsch Komplementarmed 1999, Jum;6(3):129-34

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90