Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Zoneterapeutisk behandling og hovedpine

I starten af halvfemserne blev der i Danmark gennemført en undersøgelse af 220 hovedpineramte danskers oplevelse af at få zoneterapi i 78 zoneterapeutklinikker fordelt over hele landet. Det kom der en rapport ud af med titlen "Hovedpine og Zoneterapeutisk behandling", publiceret på dansk og engelsk.

Dansk rapport
Hovedpine og zoneterapeutisk behandling. Eva Brendstrup & Laila Launsø i samarbejde med Leila Eriksen. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, Sundhedsstyrelsen, København1995 (92 s.)

Engelsk rapport
Headache and reflexological treatment. Eva Brendstrup og Laila Launsø in cooperation with Leila Eriksen, Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling. Sundhedsstyrelsen, Kbh. 1997 (90 s.)

 

Konklusionen
Konklusionen ved undersøgelsen var, at zoneterapeutisk behandling har en positiv effekt på migræne og spændingshovedpine. Tre måneder efter aftalt afsluttet behandling rapporterede 16% af klienterne, at de var helbredt og 65% at de var blevet hjulpet. 19% af klienterne ophørte helt med at tage lægemidler for ders hovedpine, og en stor andel har erfaret, at de kunne reducere deres lægemiddelforbrug betragteligt. Erfaringerne fra dengang, sammenholdt med ønske fra en række nationale og internationale organisationer om at deltage aktivt i forskningsorienterede projketer, har ført til et nyt og spændende projektinitiativ. Et projekt der gennemføres i samarbejde med NAFKAM.

Article (in english): "An explorative study of reflexology treatment for headache".
Laila Launsø, Eva Brendstrup, Arnberg S. Alternative Therapies in Health & Medicine May 1999, Vol.5. No. 3:57-65.

De kundskabsrige patienter

"Nogle gange oplever man, at et sygdomsforløb udvikler sig helt anderledes, end det burde ifølge konventionelle teorier og lærebøger. Indtil for nylig blev denne type erfaringer blot arkiveret i den store medicinske glemmebog, men nu er man begyndt at registrere patienters og behandleres erfaringer mere systematisk"


Migreneprosjektet 2010

NAFKAM har inngått et samarbeid med internasjonale akupunktør- og soneterapiforeninger med tanke på å samle inn eksepsjonelle migreneforløp i år 2010 fra Danmark, England, Norge og Sverige.

Vi er interessert i å få kontakt med klienter som har opplevd å ha et eksepsjonelt godt sykdomsforløp etter bruk av akupunktur eller soneterapi - og som ikke har oppnådd tilsvarende resultater etter bruk av skolemedisinske behandlinger.

Aktuelle deltakere i migreneprosjektet vil bli kontaktet av sine behandlere.

Informasjon om prosjektet

Dansk: Information om projektet Handleplan Brosjyre om registeret
English: Information about the project Plan of action Registry brochure 
Norsk: Informasjon om prosjektet Handlingsplan Brosjyre om registeret
Svensk: Information om projektet Handlingsplan Brosjyre om registret


Kontaktpersoner for migreneprosjektet

Prosjektkoordinator Brit J. Drageset Tlf.: +47 77 64 68 67
Kontaktperson vedr. akupunktur Birte Nielsen Tlf.: +45 56 87 90 10
Kontaktperson vedr. soneterapi Leila Eriksen Tlf.: +45 26 18 95 90

 

Kilde: www.nafkam.no 

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90