Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Zoneterapeuters Klienter - DANMARK

Hvem går til zoneterapi og hvorfor?
Mere end hver femte dansker oplyser, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt zoneterapi.

Zoneterapi er dermed danskernes foretrukne alternative behandlingsform. En behandlingsform, der benyttes af almenbefolkningen i alle aldre med ønsket om at bevare, fremme eller genoprette såvel sundhed som livskvalitet.

Spørgsmålet er så, hvilke helbredsproblemer befolkningen søger zoneterapi for og om de er så heldige at få tilskud til deres sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. De spørgsmål er der svar på nu!

I samarbejde med en gruppe nordiske zoneterapeuter og lektor Jan Møller, fra Syddansk universitet, har Leila Eriksen, gennem en årrække, arbejdet med et projektinitiativ, hvis mål har været at se nærmere på skandinavernes brug af zoneterapi. Det er der kommet en dansk og en svensk rapport ud af.

Den danske rapport, "Zoneterapeuters Klienter - Danmark", omhandler 2368 klientdata – indsamlet fra danske zoneterapeuter fordelt over hele landet.

Den svenske rapport ”Zoneterapeuters klienter – Sverige” omhandler 690 klientdata – indsamlet af svenske zoneterapeuter fordelt over hele Sverige.

Resultater fra begge undersøgelser blev præsenteret, af Leila Eriksen, på den internationale anerkendte forskerkongres "ICCMR, International Congress on Complementary Medicine Research" i Chengdu, Kina, maj 2011.
Du kan her se de to godkendte abstracts, som dannede baggrund for en halv times oral præsentation:

Zoneterapeuters klineter - Danmark (klik her)
Zoneteraputers Klienter Sverige (klik her)


Læs mere herom i flg. artikler:
- Jyllandsposten den 16, januar 2007 (pdf)
- Massage & kroppsvärd nr. 4 2008 (pdf)
- Artikel Zoneterapeuters klienter DK januar 2007 (pdf)
- Who Choose Reflexology and Why? (pdf)

De to rapporter kan downloades her
- Zoneterapeuters Klienter - Danmark
- Zoneterapeuters Klienter - Sverige


 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90