Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Artikler & publikationer 
 

 

Leila Eriksen har, gennem 20 år, deltaget i gennemførelsen af en række projekter. Heriblandt nedenstående publikationer, som kan rekvireres i henholdsvis papir eller/og elektronisk format via de anførte links.

Ved at klikke på det engelske flag i højre hjørne, finder du en række publikationer omhandlende forskningsaktiviteter. ”The Inspiring Future Healthcare - Meeting the Healthcare Paradigm Shift!”

Reflexology Clients Denmark and Sweden - Abstracts

For yderligere oplysning henvises til links på hjemmesiden.
Du er også velkommen til at rette henvendelse på telefon (+45) 26 18 95 90 for yderligere oplysning.

 

 Hvem går til zoneterapeut - hvem går til læge? Behandling af børn med ørelidelser

 English article pdf

Rapporten handler om 0-6 årige børn, der pga. ørelidelser kontakter zoneterapeut eller praktiserende læge. Formålet er – som første fase i en evaluering af zoneterapi sammenlignet med behandling hos praktiserende læge – at beskrive forskelle og ligheder mellem de to patientgrupper. Der sættes fokus på:
- børnenes generelle helbredsstatus
- børnenes aktuelle ørelidelse, således som den beskrives af forældre, zoneterapeuter og praktiserende læger
- speciallægers diagnosticering af børnenes aktuelle ørelidelse
- børnenes livsomstændigheder - zoneterapeuters og praktiserende lægers behandlingstilbud til børn med ørelidelser.

Klik her for, at vide mere

Se pressemeddelelse her klik pdf-fil     

Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn 2001

 
 

Af Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. Carlsen, Helle Vinding, Leila Eriksen, Speciallæge i børnesygdomme Olav Bennedbæk og statistiker Søren Lundbye-Christensen.
Rapport nr. 28
Klik her.


 
Reflexology´s effect on infants with crying attacts Report no. 28a
Klik her.

Thumbs orienterer om den svenske rapport klik her


Se svensk rapport med 690 klientdata her
ISBN 978-91-633-2752-0 (SV) ISBN 87-982662-3-3 (DK)

 

Se dansk rapport med 2368 klientdata artikler her
ISBN 87-982662-2-5  Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter klik her
  A Guide in Securing the Quality of Research Project for Alternative Therapists klik her

  Hovedpine og zoneterapeutisk behandling (nn: 220) Eva Brendstrup og Laila Launsø i samarbejde med Leila Eriksen m.fl
Klik her
  Headache and reflexological treatment . Eva Brendstrup og Laila Launsø I samarbejde med Leila Eriksen m.fl klik her

  Appendix til rapporten: Hovedpine og zoneterapeutisk behandling
Udarbejdet af Leila Eriksen, 1996. kan rekvireres via Rapport nr. 25
Klik her  En beskrivelse af zoneterapeutisk praksis i Danmark, Laila Launsø klik her
  En beskrivelse af zoneterapeuters klienter , Laila Launsø klik her
  Reflexology practice an clientel in Denmark 1993 Rapport nr. 17a klik her  Reflexology Research in Europe – a survey 2000, RiEN by Leila Eriksen
Kan bestilles hos fdz. Klik her  Forskningsguide for alternative behandlere – fra idé til projekt, skrevet af Lisbeth Ørtenblad, Niels Viggo Hansen og Leila Eriksen. kan rekvireres via ViFABs sekretariat på tlf. (+45) 87 39 15 30 eller ved at sende en mail mærket "Forskningsguide" til email - hjemmeside  Engelsksproget publikation
Udgiver INRAT - Odense University Press, 1994, ISBN 87 7838 065 0
Page 197-208, Leila Eriksen, ”Reflexology – Research and Effect Evaluation” in Denmark 1993

The article: Reflexology - Research and Effect Evaluation in Denmark 1995
  by Leila Eriksen. Repport no. 21a can be ordered here

Artiklen er oversat til dansk : Zoneterapi - forskning og effekt-evaluering i Danmark 1995
  by.Leila Eriksen. Rapport nr. 21 kan bestilles hos fdz. Klik her  Dansksproget publikation
Udgiver Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, 2002, ISBN 87-90201-50
Side 46-56, Leila Eriksen, “Når sunde broer bygges”
  The articel ”When healthy bridges are build” can be dowloaded here as pdf –file (klik)  Udbudsanalyse
Analysen af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling er afsluttet, 2007, med en rapport, som kan downloades hos CCESCAM her klik

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling

klik her

Bilag til Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling

Klik her

Forfattere:

Sanne Jeppesen, Charlotte Horsted, Kjeld Møller Pedersen, Annemarie Goldschmidt, Leila Eriksen, Jan Sørensen  Temanummer vedr. KAM, komplementær og alternativ medisn
Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr. 3/2006, ISSN 0800-7489
Side 21 – 27, Leila Eriksen, ”Zoneterapi – en terapiform i fremmarch”
  Download dansk sproget artikkel ”Zoneterapi – en terapiform i fremmarch” som pdf her klik
  Download English article “Reflexology – a therapyform in progress” here as pdf file klik  Report from RiEN conference, Italy 2003
Leila Eriksen, speaker - FIRP  Report from RiEN Conference, Ireland 2005
Leila Eriksen, speaker – Irish  Report 53 cases, first international symposium, Reflexolgy and Cancer
Leila Eriksen, speaker (see also pkt. 4)
Click here

  Download English pdf files here klik
  Download dansk sprogede pdf filer her

 

   
 

Projekt-Rapporter
Nedenstående rapporter - systematisk data/vidensindsamling - er indhentet i tidsrummet 1988 til 2001 af Leila Eriksen i samarbejde med kollegaer. Rapporterne kan rekvireres i papirversion hos www.fdz.dk , mod betaling af kopi og forsendelsesomkostninger.
Oplysning om historien bag projekterne besvares af kontaktpersoner oplyst i rapporterne samt ved telefonisk henvendelse til FDZ´s sekretariat telefon (+45) 70 27 88 50 eller/og Leila Eriksen på telefon (+45) 26 18 95 90.

Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn 2001
  Pilotprojekt v/ Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. Carlsen, Helle Vinding, Leila Eriksen, Speciallæge i børnesygdomme Olav Bennedbæk og statistiker Søren Lundbye-Christensen. Artikel publiceret i bl.a. Ugeskrift for læger. Rapport nr. 28

 

Report: Reflexology’s effect on infants with crying attacks
Article published in a medical journal (Danish).
Zoneterapibehandling af Vådliggerbørn 1994
  Pilotprojekt v/ Leila Eriksen og Kirsten Sindal Christensen
Artikel publiceret i bl.a. Ugeskrift for læger. Rapport nr. 31.

Har zoneterapi effekt på Obstipatio chronica – forstoppelse 1992
  FDZ Nordjylland (nn: 42). Rapport nr. 3

Har zoneterapi effekt på Obstipatio chronica – forstoppelse 1991
  FDZ Sjællandsforeningen (nn:20). Rapport nr. 1

Har zoneterapi effekt på Enuresis nocturnae – vådliggere 1991
  FDZ Sjællandsforeningen (nn:18). Rapport nr. 2

Zoneterapi i forbindelse med fødslen 1988
  K.A.S. Gentofte. Rapport nr. 4

Zoneterapi og astma 1989
  K.A.S. Gentofte. Rapport nr. 5

Zoneterapi i kommunalt regi 1992
  Ishøj kommune. Rapport nr. 6

Zoneterapiens effekt i Firma regi – vejledning & spørgeskemaer 1993
  Projektbeskrivelse og spørgeskemaer, udarbejdet af Forskningsrådet v/Leila Eriksen i samarbejde med FirmaZoneterapi. Rapport nr. 8

FirmaZoneterapi - en klientundersøgelse 1993
  Telecom, Tåstrup (nn:116). Rapport nr. 9

Statistikinformation - en samlet beskrivelse af statistikker samlet af FDZs forskningsråd 1993
Rapport nr. 10

 

Rapport vedrørende Zoneterapi og Ergonomi i firmaregi 1993
  Odense postkreds november. Rapport nr. 13

Har zoneterapi effekt på barnløshed 1990
  FDZ Nordjylland. Rapport nr. 14

Holografi - et begreb der måske kan forklare zoneterapi 1993
  v/Helle Johannesen. Rapport nr. 15

Har zoneterapi effekt på uregelmæssig menstruation og/eller præmenstruelle problemer 1994
  Protokol og rapport, FDZ Fyn. Rapport nr. 18

Zoneterapi - undersøgelse af behandlingseffekten i område øst 1994
  Svendborg. Rapport nr. 19

Zoneterapi - forskning og effekt-evaluering i Danmark 1995
  Leila Eriksen. Rapport nr. 21

Appendix til rapporten: Hovedpine og zoneterapeutisk behandling 1996
  Udarbejdet af Leila Eriksen. Rapport nr. 25

Fra lægemidler til zoneterapi - Brugeres erfaringer 1999
  Af Laila Launsø. Rapport nr. 27

Reflexology in connection with birth – delivery 1988
  Report no. 4a

The hologram approach to reflexology 1993
  v/Helle Johannesen. Report no. 15a

Reflexology in Denmark - an overview 1994
  v/Helle Johannesen. Report no. 16a

Reflexology practice an clientel in Denmark 1993
  nn: 1263 clients and 483 reflexologists. Report no. 17a

A collection of all articles
  Report no. 19a

Reflexology - Research and Effect Evaluation in Denmark 1995
  v/Leila Eriksen. Report no. 21a

Appendix to the report Headache and Reflexological Treatment 1997
  v/Leila Eriksen. Report no. 22a

Reflexology and Research, Why-Who-How 1997
  Report no. 23a

Information for Company Reflexologists 2000
  Report no. 24a

Categorization of Research Studies 1998 - DK
  Report no. 25a
 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90