Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Københavns Universitets Forskningsgruppe vedr. Alternativ Behandling

KUFAB er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø, der integrerer forskere fra sund-hedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora samt forskere fra andre institutioner.

Forskerne arbejder sammen med de alternative behandlere, hvis arbejde er genstand for forskningen.

Der forskes i kvalitativt, i form af dybdegående interview-undersøgelser med behandlede og behandlere. Der forskes kvantitativt, i form af undersøgelser hvor behandlings-formens målbare effekt på helbredet dokumenteres. Desuden udføres der teoretiske studier.

Læs mere på www.kufab.dk og klik her


 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90