Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Tilskud til behandling
 

SUNDHEDSFORSIKRING
De fleste forsikringsselskabers sundhedsforsikringer giver tilskud til zoneterapi, akupunktur og massage.
Hvert selskab har dog sine helt egne vilkår og betingelser herfor.

Har du en sundhedsforsikring, eks. gennem dit arbejde, er det en god idé, inden du går i gang med behandlingerne, at kontakte det pågældende forsikringsselskab og forhøre om vilkårene.

Aktuelt er vi bekendt med at nedenstående forsikringsselskaber giver enten tilskud eller fuld dækning til zoneterapi.
www.danica.dk
www.topdanmark.dk
www.codan.dk
www.skandia.dk
www.tryg.dk
IHI
www.pfa.dkSygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til zoneterapi, udført af RAB-registreret zoneterapeut, der indberetter elektronisk til ”danmark”, og der foreligger en lægelig stillet diagnose.
Læs mere om ”danmarks” tilskudstakster her.

Der er en del andre sundhedsforsikringer, edn de her nævnte, der giver hel eller delvis dækning.
Du er altid velkommen til at ringe til klinikken og høre nærmere på telefon (+45) 26 18 95 90.

SKATTEREGLER
Sundhedsydelser, der omfatter forebyggende behandling eller behandling af arbejdsrelaterede skader, er skattefrie for medarbejdere og fradragsberettiget for arbejdsgiveren, som betaler for ydelserne. Behandlingsudgiften kan dækkes på forskellige måder.

Arbejdsgiveren kan

  • betale behandlingsudgiften direkte
  • betale udgiften via en forsikringspræmie
  • betale ved et helt eller delvist rentefrit personalelån, eller
  • refundere udgiften til en forsikring, som medarbejderen selv har tegnet.

Således beskrives fradragsreglerne for personalegoder

og sundhedstiltag (Jvnf. Ligningslovens § 30).

Eksempelvis nævnes akupunktur, zoneterapi og massage.

Som udgangspunkt skal sundhedsydelsen tilbydes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Herudover er behandling for rygestop omfattet af samme fradragsregler.

Kilde: "Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler",
Erhverv Vejledning E nr. 138, September 2005, ISBN 87-7552-734-0.

 

 

I Danmark er der fire organisationer der er godkendt til at registrere zoneterapeuter.
De fire organisationer er:
FDZ Forende Danske Zoneterapeuter www.fdz.dk
TKZ Foreningen for traditionel kinesisk zoneterapi - www.tkz.dk
ZCT Zoneconnections Terapeutforening - www.zct.dk
SAB Sammenslutningen af Alternative Behandlere – www.alternativ-behandling.dk


TILSKUD TIL BØRN
Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til zoneterapibehandling
af børn. Også spædbørn.

Yderligere information kan hentes ved at klikke på "danmark"s
portal www.sygeforsikringen.dk

I søgefeltet skrives eks.: "børn" - "zoneterapi til børn" - eller - "tilskud til børn"

Spørg gerne i klinikken, hvis der er noget du er i tvivl om.
Du er også velkommen til at ringe til os på telefon (+45) 26 18 95 90.

REGISTREREDE BEHANDLERE
For at kunne få tilskud til zoneterapeutisk behandling fordres, i de fleste tilfælde,
at behandlingen er udført af en Registeret Alternativ Behandler, RAB.

ALLE zoneterapeuter, med tilknytning til Vallensbæk Zoneterapi og CareCam.dk, er Registrerede Behandlere der er medlemmer af organisationer, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere zoneterapeuter, i h.t. lov nr. 351 af 19. maj 2004.

Information om Registreringsordning for Alternative Behandlere kan læses på
Sundhedsstyrelsens portal


HAR DU EN KRITISK SYGDOM?
4 ud af 5 danskere i job, har en forsikring, der dækker ved visse kritiske sygdomme.
Det er forskelligt, hvilke sygdomme der er dækket i de enkelte pensionsselskaber.
Derfor er det vigtigt, at du kontakter dit pensionsselskab for at høre, om din sygdom er dækket af forsikringen. Find evt. dit selskab på www.pensionsinfo.dk


KENDER DU EN, DER KENDER EN, DER......
....HAR FÅET STILLET DIAGNOSEN FOR EN KRITISK SYGDOM?

Mange mennesker ved ikke at:
- de har en forsikring ved visse kritiske sygdomme
- de kan få udbetalt et beløb når diagnosen er stillet
- det er vigtigt at kontakte sit pensionsselskab

Læs mere på www.kritisksyg.dk

Kilde: Forsikring & Pension
 
 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90