Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Personalepleje

 
Vær med i forreste række!

Den generelle udvikling i Danmark viser at ansatte lægger stor vægt på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Lad zoneterapi/massage blive en del af en sund og aktiv personalepolitik der kan medvirke til sikring af større effektivitet, færre sygedage, fysisk og psykisk samt velvære der indvirker på det positive arbejdsmiljø. Erhvervszoneterapi er til gavn for både virksomheden som den enkelte medarbejder.

 Mange virksomheder, private såvel som offentlige, har god erfaring med at benytte zoneterapi, massage, laserterapi og øreakupunktur– og mange er i en situation hvor såvel skatteregler, forsikringsdækning m.v. giver gode muligheder for at kunne benytte sig af sundhedsfremmende tilbud.

Vallensbæk zoneterapi har mere end 20 års erfaring indenfor personalepleje via tilknytning til bl.a Uniseff, IT firmaet Røsler Distribution, Glostrup, Jefa Marine A/S, Greve, samt Vallensbæk Kommune.

Hvad sidstnævnte angår, har Vallensbæk Zoneterapi deltaget i projekt ”Arbejdsfastholdelse i hjemmeplejen”, arrangeret af Vallensbæk Kommune i samarbejde med koordinationsudvalget, arbejdsmarkedsafdelingen og det Sociale Partnerskab i FOA (Fag og Arbejde). Forud for initiativets igangsættelse blev hjemmeplejens 154 ansatte forespurgt om, hvilke behandlingstilbud de kunne tænke sig. Svaret var: zoneterapi, massage motion m.v.

De medarbejdere, der i projektets tidsperiode benyttede sig af zoneterapien, svarede alle (100%) at de var tilfredse med zoneterapien, at de vurderede at zoneterapien havde effekt på deres velbefindende og en positiv virkning på deres arbejdsevne. 86% gav udtryk for, at tilbuddet om zoneterapi havde gunstig effekt på deres sygefravær. Du kan her læse medarbejdernes vurdering af tilbuddet om zoneterapi (klik pdf-fil).

For yderligere oplysning om Danskernes brug af zoneterapi kan du her downlade rapporten ”Zoneterapeuters Klienter – Danmark, af Leila Eriksen og Jan Møller Jensen”

En tilsvarende rapport er publiceret vedr. Zoneterapi i Sverige af samme forfattere

For yderligere oplysning er du velkommen til at kontakte Leila Eriksen på (+45) 26 18 95 90

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90