Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Vådliggerbørn

Zoneterapibehandling af børn med enuresis nocturna

Original artikel bragt i Ugeskrift for læger

Resumé

Formål:
At undersøge hvorvidt zoneterapi er et relevant behandlingstilbud til børn med enuresis nocturnae.

Design:
Prospektiv ublindet undersøgelse af i alt 32 børn i alderen 7-11 år med udelukkende enuresisi nocturna, hvoraf 17 (gruppe 1: 11 drenge og seks piger) fik zoneterapi, gennemsnitlig 14 gange med ca. en uges interval over fire måneder, og 15 (gruppe 2: 13 drenge og to piger) ingen behandling fik i undersøgelsesperioden. Natdiureserne (blevægt) samt morgendiureserne (potte) blev registreret af forældrene i hele perioden hos alle børnenene.

Effektmål:
Ændring i den målte nat- og morgenurindiurese, bedømt ved statstistisk bearbejdelse af de målte diuresemængder i to gange to uger, henholdsvis før zoneterapi blev påbegyndt og i de sidste to uger før zoneterapiens afslutning (gruppe 2) og samme kalenderperiode for gruppe 2`s vedkommende.

Resultater:
De to grupper var sammenlignelige, hvad angår den natlige vandladningsstørelse ved undersøgelsen begyndelse. Hverken inden for behandlingsgruppen (gruppe 1) eller den ubehandlede gruppe (gruppe 2) kunne der konstateres noget signifikant fald i diureserne ved undersøgelsens afslutning. To børn i gruppe 1 og et i gruppe 2 blev tørre om natten i behandlingsperioden.

Konklusion:
Zoneterapi med 14 behandlinger over en fire måneders periode resulterede ikke i et signifikant fald i enuresis nocturnae hos børn i 7-11 års alderen.

Kilde: Ugeskrift for læger 160/39 21. september 1998
Forfattere: Zoneterapeuterne Kirsten Sindal Sietam og Leila Eriksen


Zoneterapibehandling af Vådliggerbørn
 Pilotprojekt(er) v/ Leila Eriksen og Kirsten Sindal Christensen m.fl.

Yderligere oplysning: (+45) 26 18 95 90
 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90