Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Foreningen Cancerramte Børn - FCB

Er en uafhængig støtteforening for børn med kræft, deres familier, pårørende og andre interesserede.
Det primære arbejde består i at lave arrangementer og aktiviteter for kræftramte børn og deres familie.
De aktive medlemmer består udelukkende af forældre og pårørende, der har eller har haft et barn med kræft.

Gennem en årrække har FCB haft en tæt kontakt til registreret zoneterapeut, CAM konsulent, Leila Eriksen,
som sammen med udvalgte kollegaer har deltaget i foreningens familieweekender. Her har FCB´s børn og forældre haft glæde af at prøve hvad zoneterapi er.

Udover familieweekenderne deltager Leila i nogle af foreningens øvrige arrangementer. Det giver tryghed for foreningens medlemmer at have kendte ansigter, man kan henvende sig til. Det gælder såvel bestyrelsesmedlemmer, læger og andre fagpersoner, heriblandt forespørgsler vedr. alternativ behandling og
henvisning til fagkompetente RAB registrerede behandlere rundt om i landet.

Leila har deltaget i / holdt foredrag ved en lang række internationale zoneterapikongresser verden over og har i den forbindelse besøgt flere udenlandske klinikker, hospitaler, børnehospitaler og børnehospice.

Udover at have praktiseret som zoneterapeut i mere end 20 år, har hun en mangeårig sygeplejefaglig erfaring fra ansættelse på en børneafdeling samt kompetencer via tværfagligt nationalt og internationalt samarbejde i bl.a. organisations, hospitals og universitetsrégi.

For yderligere oplysning er du velkommen til at ringe til Leila på telefon (+45) 26 18 95 90

Se endvidere menúpunktet i hovedbjælken "Børn FCB" samt menúpunktet børn under Vallensbæk Zoneterapi.
samt klik ind på www.cancerbarn.dk

Ønsker du at støtte FCB´s arbejde, kan du læse hvordan på http://www.cancerbarn.dk/stotte.htm


 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90