Søg efter:

Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Hvem går til zoneterapeut - hvem går til læge?

Behandling af børn med ørelidelser i Fyns Amt
Rapporten handler om 0-6 årige børn, der pga. ørelidelser kontakter zoneterapeut eller praktiserende læge. Formålet er – som første fase i en evaluering af zoneterapi sammenlignet med behandling hos praktiserende læge – at beskrive forskelle og ligheder mellem de to patientgrupper.

Der sættes fokus på:

  • børnenes generelle helbredsstatus
  • børnenes aktuelle ørelidelse, således som den beskrives af forældre, zoneterapeuter og praktiserende læger
  • speciallægers diagnosticering af børnenes aktuelle ørelidelse
  • børnenes livsomstændigheder
  • zoneterapeuters og praktiserende lægers behandlingstilbud til børn med ørelidelser.
Forfatter: Mette Kjøller & Jette Nygaard Jensen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2001
Bestillingsnr.: 200109
Pris: Tilbud 65 kr.

Klik på linket her for yderligere information

Se pressemeddelelse

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90