Choose language from dropdown
Research articles, click flag 

 

 

Søg efter:

”Blå bog”


Leila Eriksen
Registreret zoneterapeut
& CAM konsulent

Født 1957, gift og mor til tre piger
fra 1983, 1986 og 1996

Uddannelse/beskæftigelse
Sygeplejefaglig uddannelse. Ansat på Glostrup Sygehus gennem 25 år. Heraf 21 år på børneafdeling.
Uddannet FDZ zoneterapeut i 1987 og har siden arbejdet med kvalitetsudvikling af komplementær og alternativ behandling i offentligt og privat regi, bl.a. medtilknytning til erhvervslivet i form af personalepleje hos Unicef, IT firmaet Røslers Distribution, Glostrup, Jefa Marine A/S, Greve, samt Vallensbæk Kommune.

Tillidshverv – Brugeren i centrum
Medvirkende initiativtager til etablering af flere forskningsudvalg og projekter i ind- og udland samt deltaget i etableringsfasen af Sundhedsministeriets Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, ViFAB www.vifab.dk. Fungeret her som bestyrelsesrepræsentant gennem 6 år (1999-2005). Tilknyttet forskningsprojekter i universitets- & hospitalsregi og medlem af Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, samt forskningskonsulent for NRN, Nordic Reflexology Network & Reflexology in Europe Network

Foredrag og publikationer
Har forfattet en række artikler/publikationer/rapporter, som er publiceret og præsenteret på flere sprog.
Været inviteret til arrangementer i ind od udland, heriblandt som taler på > 35 internationale konferencer.

Af medvirken til publikationer kan bl.a. nævnes "Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere", SRAB 1997 - "Reflexology Research in Europe - a survey 2000", RiEN/FDZ, - ”Når Sunde broer bygges”, artikel fra Statens Sundhedsvidenskabelig Forskningsråds publikation/debatoplæg, ”Forskning i alternativ behandling”, 2002, ”Forskningsguide for alternative behandlere”, ViFAB 2004. ”Zoneterapeuters Klienter Danmark”, 2007 – ”Zoneterapeuters klienter Sverige”, 2008 - ”Zoneterapi – en terapiform i fremmarch”, Omsorg 2006, m.fl.

Artikler er publiceret i bl.a. Ugeskrift for Læger, fagblade som Sygeplejersken, Omsorg, Zoneterapeuten, Zoneconnection, SAB NYT m.v. For yderligere oplysning henvises til publikationernes referencelister.

Awards
Leila Eriksen har gennem årene været indstillet til og haft glæden af at få tildelt en række anerkendelser for sit virke. Se mere herom via dette link Awards

Medlemsskab
Medlem af ZCT, TKZ, ICR og ISCMR samt tilnyttet NRN og RiEN (links anført nedenfor).

Endvidere medlem af FDZ i tidsrummet 1985 til 2008 (forskningskoodinator frem til år 2005) og
SFZ i tidsrummet 2007 til 2011 hvor foreningen blev sammensluttet med FDZ.

 www.tkz.dk  - www.healthnetwork.dk  
 

www.zct.dkwww.icr-reflexology.org

                                                      

www.reflexeurope.org

www.iscmr.org
 

 

Brugerinformation: www.netpatient.dk  - www.danskepatienter.dk  - www.netdoktor.dk -  www.sundhedsguiden.dk  
Forskning:
www.thecochranelibrary.com  - www.pubmed.com  - www.sciencedirect.com  

Se et udpluk af vore artikler/rapporter/samarbejdsrelationer her
Artikler : Zoneterapi - en terapiform i fremmarch - publiceret på
dansk og engelsk
Abstract: Zoneterapeuters Klienter -  hent inspiration fra
Danmark og Sverige
Rapporter: Zoneterapeuters Klienter - hent inspiration fra
Danmark og Sverige
CAMpraksis:
Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling i DK
Forbrugerpjece:
Find rundt i de alternative behandlingstilbuddownload pjece fra ViFAB.dk
Vejledning i udformning af projektbeskrivelse på dansk og engelsk
Strengthening Reflexology in Integrated Healthcare
Reflexology Research in Europe 1994 to 2014

Vision, fokus og interesseområde: Kvalitetsudvikling af CAM området, så målrettede indsatser kan medvirke til bedre livskvalitet og øgning af evnen til at mestre egen situation..

© Leila Eriksen | Syvhøjvænge 268 | 2625 Vallensbæk DK |Tlf: (+45) 26 18 95 90